صندلی محصلی چوبی

طراحی صندلی محصلی برای دانش آموزان دبستانی پیچیدگی‎های بیشتری دارد زیرا کودکان در انتقال نیاز‌های خود با بزرگسالان تفاوت دارند، بنابراین در طراحی صندلی آموزشی دانش آموزان دبستانی باید ملاحظاتی بیشتر در نظر گرفته شود تا دانش آموزان دچار خستگی نشوند و تمرکز آن‎ها به یادگیری و آموزش حفظ شود.