صندلی کارمندی

بیشترین استفاده از صندلی‌های کارمندی در محیط‌های کار اداری است، اما این دلیل نمی‌شود که فقط در سازمان‌ها کاربرد داشته باشد. میزهای کامپیوتر، دفاتر کار خانگی، گیمرها هم به طور گسترده از این نوع صندلی استفاده می‌برند.